จังหวัดตาก ประกาศเคอร์ฟิวพื้นที่อำเภอแม่สอด หลังพบการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดตาก ประกาศเคอร์ฟิวพื้นที่อำเภอแม่สอด หลังพบการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวานนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 จังหวัดตาก ออกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอำเภอแม่สอด พบผู้ติดเชื้อคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง จำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก จึงมีมติให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพิ่มเติมดังนี้ อำเภอแม่สอดห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม

ยกเว้นงานบวชให้จัดได้เฉพาะพิธีสงฆ์ภายในพระอุโบสถเท่านั้น และงานศพ ทั้งนี้ ต้องไม่ให้มีผู้ร่วมงานมากกว่า 50 คน หรือมีจำนวนผู้ร่วมงานมากกว่า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และให้งดการละเล่น การแสดงมหรสพ รถแห่ และห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานดังกล่าว

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *