นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ โดยเข้ารับรางวัลจากนายป้อมเพชร ไชยญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเด็ก สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

  • เด็กหญิงสุณัฏฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น ป.3/5
  • เด็กหญิงกันตพร กุลสันติวงศ์ ชั้น ป.3/7

รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเยาวชน สาขาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

  • นายอังกฤษ ทองขันธ์ ชั้น ม.6/1

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *