สร้างความมั่นคงทางอาหาร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

สร้างความมั่นคงทางอาหาร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน

พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ให้รณรงค์ ให้มีการปลูกผักสวนครัวเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน

โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนงานกำหนด ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *