นิเทศ ติดตามการจัดการสอนออนไลน์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

นิเทศ ติดตามการจัดการสอนออนไลน์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายสุเทพ ลิอุบล ศึกษานิเทศชำนาญการ สังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนแพลตฟอร์ม Braincloud ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการทดลองในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาไทย

ซึ่งโรงเรียนได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มเพื่อสอนออนไลน์กับนักเรียนเป็นวันแรก พบว่า แพลตฟอร์มนี้หากโรงเรียนได้นำไปใช้ในการสอนออนไลน์จะเป็นผลดีสำหรับผู้บริหารในการเข้านิเทศติดตามการสอนของครูในชั้นเรียนโดยไม่ต้องแสดงตนเวลาเข้าดูในชั้นเรียน และนักเรียน ครู จะมองเห็นตารางสอนของตนเอง ขณะดำเนินการสอน

สามารถตัดเสียงรบกวนและเมื่อเปิดอุปกรณ์แพลตฟอร์มเดียวกันในระยะใกล้กันไม่เกิดเสียงสะท้อน ส่วนข้อจำกัดที่พบในการทดลองใช้แพลตฟอร์มในวันแรกนั้นพบว่าทักษะการใช้แพลตฟอร์มของครูและนักเรียนที่ยังไม่ชำนาญเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่ในการใช้งาน และแพลตฟอร์มยังอยู่ในช่วงพัฒนา ลูกเล่นอาจจะยังไม่มากพอเท่ากับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นที่พัฒนามานานแล้ว

การนำเสนอสื่อบนแพลตฟอร์มขณะสอนยังคงเป็นในรูปแบบไฟล์ pdf ต้องอาศัยครูที่มีทักษะเทคโนโลยีในการช่วยเหลือ โดยทางศึกษานิเทศก์ได้เสนอแนะกิจกรรมที่จะส่งเสริมในการสอนออนไลน์คือเรื่องการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมขณะทำการสอน เนื่องจากการสอนออนไลน์หากผู้เรียนเบนความสนใจไปนอกเหนือจากเนื้อหาที่ครูกำลังสอน จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มตามที่ครูจะสอน ตลอดจนการทดลองอัดหน้าจอไว้เพื่อให้นักเรียนรับชมการสอนย้อนหลัง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *